previous next
it-draws-itself-1

It draws itself #1

Polaroid developed in ground